National CPR Association

Zviždeća raketa(WHISTLING MOON TRAVELLERS)

Štampanje
Zviždeća raketa(WHISTLING MOON TRAVELLERS)

CENA: 100 DIN.PAKET SA 12 RAKETA
NIKAKO NE ZABADATI DRSKU U ZEMLJU !!!
OBAVEZNO PAZLJIVO RUKOVATI PO UPUTSTVU NA AMBALAZI !!!
Opis

Zviždeća raketa(WHISTLING MOON TRAVELLERS)

CENA: 100 DIN.PAKET SA 12 RAKETA