National CPR Association

Neon raketa

Štampanje
Neon raketa

CENA: 220 DIN. KOMAD
NIKAKO NE ZABADATI DRSKU U ZEMLJU !!!
OBAVEZNO PAZLJIVO RUKOVATI PO UPUTSTVU NA AMBALAZI !!!
Opis

Neon raketa

CENA: 220 DIN. KOMAD